Wegwijzer producten

Selecteer a.u.b een onderwerp

INDELING SCHUIMSOORTEN  |  CHEMISCHE BENAMING EN WEERSTANDGEDRAG  |

|  VOEGAFDICHTING SELECTIEMETHODE  |  VOEGVORM  |  BEVESTIGING  |  SCHUIMVERWERKING  |

|  SCHUIMBAND  |  WEGWIJZERS  |  KOSTENASPECT VAN SCHUIM EN RUBBER  |

Wegwijzer A Sterk elastische tot stugge schuimsoorten.

tabel wegwijzer A  


Wegwijzer B
Zachte tot vertraagd elastische schuimsoorten. 
tabel wegwijzer B  

Benodigde compressie per functie en per product is de vereiste compressie voor een goede voegafdichting per functievervulling uitgebeeld in kolommen, daardoor zijn tevens de compressieverhoudingen van de schuimsoorten onderling gemakkelijk te vergelijken. De percentages gelden voor geluidsafdichting, waterafdichting en tochtafdichting.

Maximale bereikbare voegbreedte
Hierbij is per product de maximale bereikbare voegbreedte per functievervulling vermeld. Indien het gekozen voegband voor de beoogde voeg ontoereikend is, dan kan uit de groep een alternatief met een groter voegbereik worden gekozen.