Plaats en functie van de te vullen voeg

Selecteer a.u.b een onderwerp

|  INDELING SCHUIMSOORTEN  |  CHEMISCHE BENAMING EN WEERSTANDGEDRAG  |

|  VOEGAFDICHTING SELECTIEMETHODE  |  VOEGVORM  |  BEVESTIGING  |  SCHUIMVERWERKING  |

|  SCHUIMBAND  |  WEGWIJZERS  |  KOSTENASPECT VAN SCHUIM EN RUBBER  |

Plaats

Nadat op basis van de voegvorm de groep gekozen is, maakt de plaats van de voeg een verdere selectie mogelijk.
Bij voegvullen zijn verschillende aspecten belangrijk. Bepalend daarbij is of het schuimband die de voegafdichting maakt binnen of buiten moet worden toegepast. Als de te dichten voegen of de te dichten naden zich buiten bevinden dan komen uitsluitend geïmpregneerd open celschuim, semi-gesloten of gesloten celschuim in aanmerking. De toepassingsmogelijkheden van deze schuimsoorten bij het vullen van voegen zijn echter afhankelijk van het voegsysteem waarin zij hun functie moeten vervullen. De meeste van deze schuimbanden zijn weliswaar in meer of mindere mate bestand tegen veroudering. Hetgeen echter niet betekent, dat zij ook alle ongestraft blootgesteld kunnen worden aan voortdurende inwerking van weersinvloeden. De vervormbaarheid en het vormherstellend vermogen (belangrijke eigenschappen om voegen met optredende voegbewegingen blijvend af te dichten) loopt voor de verschillende types voegband zeer uiteen. 

Functie

Vervolgens kan, in relatie tot de beoogde functie van de voegvulling een definitieve selectie worden gemaakt. De voornaamste afdichtingsfunctie van het tochtbandje is tegen: regen, wind en geluid. De benodigde compressie voor de verschillende functievervullingen verschilt per schuimsoort. Evenals het gedrag met betrekking tot blijvende vervorming. Groep A. Sterk elastische tot stugge schuimsoorten. Bij de schuimbanden in deze categorie mag de maximaal aangegeven compressiedruk niet overschreden worden. Dit houdt namelijk het gevaar in dat de druk van het ingesloten gas op den duur afneemt en er blijvende vervorming in de celschuimen optreedt. Dit is één van de redenen dat toepassing van deze groep beperkt blijft tot bepaalde voegvormen. Groep B. Zacht tot vertraagd elastisch schuim. Bij schuimsoorten uit deze groep met een gesloten of semi-gesloten celstructuur is het gevaar tot verwarmen geringer door de opbouw van de celstructuur. Bij de geïmpregneerde schuimen herstelt het schuimband zich, vooral bij lage temperaturen weliswaar langzaam in de oorspronkelijke vorm, maar in de totaliteit biedt deze groep de meest universele toepassingsmogelijkheden en oplossingen.