Verwerkingsvoorwaarden

Selecteer a.u.b een onderwerp

|  INDELING SCHUIMSOORTEN  |  CHEMISCHE BENAMING EN WEERSTANDGEDRAG  |

|  VOEGAFDICHTING SELECTIEMETHODE  |  VOEGVORM  |  BEVESTIGING  |  SCHUIMVERWERKING  |

|  SCHUIMBAND  |  WEGWIJZERS  |  KOSTENASPECT VAN SCHUIM EN RUBBER  |

 Nadat in relatie tot voegvorm, voegplaats en voegfunctie het geschikte schuimband is gekozen, is een correcte schuimverwerking bepalend voor het goed functioneren van de voegafdichting.Nadat in relatie tot voegvorm, voegplaats en voegfunctie het geschikte schuimband is gekozen, is een correcte schuimverwerking bepalend voor het goed functioneren van de voegafdichting. Verwerking van schuim hangt af van vele factoren.

Verwerkingsvoorwaarden zijn o.a. dat:
  • vooral bij zelfklevend schuimband de ondergrond vet- en stofvrij is.
  • de dikte van het schuimband is afgestemd op de te verwachten voegbeweging.
  • het band tijdens het aanbrengen d.m.v. inklemming of vóórcomprimering voldoende wordt samengedrukt.
  • het schuimbandje overeenkomstig de vereiste comprimering wordt aangebracht om de beoogde functie te vervullen.
  • de schuimstrip in de voegconstructie ook onder invloed van voegbewegingen en invloeden van wisselende temperaturen, onder voldoende druk blijft.
  • het isolatieband, zowel horizontaal als verticaal, bij voorkeur in één vlak ligt.
  • bij ontmoetingen, zoals hoeken en kruisingen de aansluitingen dicht zijn.
  • de schuimbanden niet onder rek worden aangebracht.schuimverwerking