Chemische benaming en weerstandsgedrag

Selecteer a.u.b een onderwerp

|  INDELING SCHUIMSOORTEN  |  CHEMISCHE BENAMING EN WEERSTANDGEDRAG  |

|  VOEGAFDICHTING SELECTIEMETHODE  |  VOEGVORM  |  BEVESTIGING  | SCHUIMVERWERKING  |

|  SCHUIMBAND  |  WEGWIJZERS  |  KOSTENASPECT VAN SCHUIM EN RUBBER  |

Bij onderlinge vergelijking van de schuimsoorten, vertonen sommige schuimgroepen min of meer overeenkomstige eigenschappen. Andere schuimen daarentegen lopen in eigenschappen zeer uiteen. De schuimbanden kennen ook zeer grote verschillen in toepassingsmogelijkheden.

Om de schuimsoort te beoordelen naar toepassingsmogelijkheden, biedt het 'weerstandsgedrag’ van het schuim een eerste indicatie. De mate waarin een schuim vervormd kan worden biedt een basis tot een eenvoudige voorselectie. In relatie tot de beoogde toepassing kunnen de schuimen successievelijk naar eigenschappen verder worden geselecteerd.

Naar 'weerstandsgedrag' kan het schuimband en schuimrubber, ongeacht de celstructuur gesloten of open is, worden ingedeeld in 2 groepen. Groep A - Sterk elastische tot stugge schuimsoorten. Groep B - Zachte tot vertraagd elastische schuimsoorten. Aan de hand van ons onderdeel schuimvoegband ziet de indeling er als volgt uit ... 

 tabel chemische benaming en weerstandsgedrag